Προτείνω...

Καταγραφή εμπειρίας για το "μετά ΣΕΜΦΕ" από Αποφοίτους ΣΕΜΦΕ

Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να καλέσουμε Αποφοίτους ΣΕΜΦΕ που το επιθυμούν να καταγράψουν την εμπειρία τους και τις συμβουλές τους για το "Μετά ΣΕΜΦΕ" σε ένα συλλογικά γραμμένο αρχείο, που θα διανέμεται ελεύθερα σε όλα τα μέλη της Κοινότητας της ΣΕΜΦΕ σχετικά με:

1. Μεταπτυχιακά
2. Διδακτορικά/ Έρευνα
3. Δουλειά (ναι, απλά με το πτυχίο, ΣΕΜΦΕ είμαστε!)
4. Κάτι άλλο?

4 ψήφους
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο AdminSEMFE Alumni (Διαχειριστής , SEMFE Alumni) μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Σημειώστε την ιδέα ως ακατάλληλη …  ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης